Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-6000 2003, Mangangödsling i höstkorn, med 1 st. försök
Syftet med planen: Studera om tidig vårgödsling med mangan och kväve påverkar övervintringen positivt, samt om olika manganprodukter i så fall har olika verkan.
Kommentarer:
  Försök till L3-6000 2003: F örsöksnummer: LA-1-2003, ADB HL1802, skörd 2003
Försöksvärd: Örmatofta Lantbruks AB , Örmatoftavägen 104, 291 92 KRISTIANSTAD 044-236005, 0708-516165
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 030513
<< SLUT L3-6000 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan