Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-8008 2003, Fastliggande försök med fosfor och kalium., med 1 st. försök
Syftet med planen: Att studera den långsiktiga effekten av olika kombinationer av fosfor- och kaliumgivor. Försöket lades ut 1943.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Försök till L3-8008 2003: F örsöksnummer: MA-701-1943, ADB 03D090, skörd 2003
Försöksvärd: Slättängs gård , 244 90 ESLÖV
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-8008 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan