Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-818 2003, Beståndsetablering av höstraps i ekologisk odling. , med 2 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra odlingssäkerheten vid olika radavstånd i höstraps vid sådd i ekologisk odling.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Försök till L7-818 2003: F örsöksnummer: MA-403-2002, ADB 076002, skörd 2003
Försöksvärd: Kurt Larsson , Långaröd 244 90 ESLÖV
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Försöket blev dåligt etablerat på hösten p.g.a. torkan. Fältet uppkört-sådd av vårsäd.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-818 2003: F örsöksnummer: LA-114-2002, ADB 076001, skörd 2003
Försöksvärd: Skea Gård , Pl. 4145, 281 90 HÄSSLEHOLM
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Radhackat 030425
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030401
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-818 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan