Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-4426 2003, Vallfröblandnigar i intensiva slåttersystem. Marknadsblandningar., med 2 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra vallfröblandningar som finns ute på marknaden.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-4426 2003: F örsöksnummer: MC 901/02, ADB 061901, skörd 2003
Försöksvärd: HS Malmöhus. Dan Molin 0708-161080 , Bjärsjölagårds Egendom, Sjöbo
Försöksutförare: Tofthög
Observationer:
  Fältkort Fältkort med plan.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L6-4426 2003: F örsöksnummer: LA-21-2002, ADB 061900, skörd 2003
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad, tel 044-75729
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030513
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-4426 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan