Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1011 2003, Preparat, dos och tidpunkt för behandling med "nya" produkter mot svampsjukdomar i höstvete., med 5 st. försök
Syftet med planen: Prövning av ej registrerade produkter för behandling av svampsjukdomar i höstvete i jämförelse med redan kända.
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1011 2003: F örsöksnummer: MB-517-2003, ADB 151075, skörd 2003
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , Gamlegård, St: Uppåkra, Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gradering A-rutor:
Måttliga angrepp av mjöldagg.
Ringa angrepp av vetets bladfläcksjuka. 12/5-03
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Behandlings-journal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011 2003: F örsöksnummer: LB-241-2003, ADB 151073, skörd 2003
Försöksvärd: Jörgen Persson , Högalid Gladsax, 272 94 Simrishamn
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sort: Kris
Sprutat 05-17
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011 2003: F örsöksnummer: MA-742-2003, ADB 151074, skörd 2003
Försöksvärd: Anders Andrén , St. Rycketofta, 260 33 PÅARP
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort Fältkort.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011 2003: F örsöksnummer: MC 961/03, ADB 151076, skörd 2003
Försöksvärd: Per Borg , Minnesdal, Vellinge
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sort Kris, sådd 16/9-02.
Beh DC 31-32: 17/5-03.
Beh DC 39: 27/5-03.
Beh DC 49-51: 10/6-03.
Beh DC 55-59; 14/6-03.
  Fältkort Fältkort med plan.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1011 2003: F örsöksnummer: LA-48-2003, ADB 151072, skörd 2003
Försöksvärd: Lennart Svensson , Kråkeholm, Skolg. 116, 219 93 Önnestad, 044-70068, 0705-570068
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 030630
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1011 2003
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan