Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-24. 04, Höstraps. Sortförsök, med 4 st. försök
Syftet med planen: (OS-försök).
Kommentarer:
  Försöksplan Försöksplan. (Fältkort och karta finner Du under varje enskilt försök när försöken är utlagda).
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-24. 04: F örsöksnummer: MA-401-2003, ADB 07A066, skörd 2004
Försöksvärd: Svalöf/Weibull AB , 268 81 SVALÖV
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Försöket ligger på Hildesborgs gård, Landskrona.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort.
  Försök till OS7-24. 04: F örsöksnummer: LC-427-2003, ADB 07A065, skörd 2004
Försöksvärd: Amalienlunds Lantbruks AB , Amalienlund 264 91 Klippan, 070-6421048, 070-5838989
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 031007
  Försök till OS7-24. 04: F örsöksnummer: LB-250-2003, ADB 07A064, skörd 2004
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Sandby gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd 08-25
  Fältkort Scannat Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Försök till OS7-24. 04: F örsöksnummer: MB 306/03, ADB 07A067, skörd 2004
Försöksvärd: Fredrik&Roland Hansson , Nyboholm , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Parasit/Svamp-bekämpning:
Rovral 75 WG 1kg /ha 17/5-04
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
<< SLUT OS7-24. 04
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan