Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2254 2004, Kvävestrategi till maltkorn, med 5 st. försök
Syftet med planen: bestämma optimal kvävegiva till maltkorn med stråsäd eller sockerbetor samt förfrukt vid olika kvävegödslingsstrategier.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2254 2004: F örsöksnummer: MA 702/04, ADB 03E083, skörd 2004
Försöksvärd: Per Lennart Hansson , Lugnadal, 24030 Marieholm
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Gödsling före sådd 15/4
Gödsling DC30-32 25/5
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2254 2004: F örsöksnummer: MB-504-2004, ADB 03E084, skörd 2004
Försöksvärd: Anders&Thomas Rosendahl , Kristinebergs Gård 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2254 2004: F örsöksnummer: MC 930/04, ADB 03E085, skörd 2004
Försöksvärd: Krageholm Drifts AB , Krageholm, 271 96 Ystad
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Försöksgödsling enl plan: 17/4-04.
Sådd: 17/4-04.
Gödsling led I och J, 28/5-04.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2254 2004: F örsöksnummer: LB-204-2004, ADB 03E082, skörd 2004
Försöksvärd: Einar Mårtensson , Vransbo, 272 93 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd 04-17
  Fältkort Scannat Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2254 2004: F örsöksnummer: LA-1-2004, ADB 03E081, skörd 2004
Försöksvärd: William Hamilton , Ströö Gård, 291 11 Färlöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041110
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2254 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan