Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-4426 2004, Vallfröblandning i intensiva slåttersystem-marknadsblandning, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L6-4426 2004: F örsöksnummer: M-901-2002, ADB 062589, skörd 2004
Försöksvärd: HS Malmöhus , Bjärsjölagårds Egendom, Sjöbo
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Vallår II.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-4426 2004
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan