Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L7-201 2005, Sort * behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-201 2005: F örsöksnummer: MC 827/04, ADB 07B524, skörd 2005
Försöksvärd: Mats o Jan Ingvarsson , Brönnetorp, 231 99 Klagstorp. Försöket i Hemmesdynge.
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 23/9-04.
Blockbehandling:
2:or; 0,5 Stereo + 0,4 Amistar 13/5-05.
Hela försöket 0,5 Simi-Alpha 13/5-05.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-201 2005: F örsöksnummer: LA-110-2004, ADB 07B522, skörd 2005
Försöksvärd: Sixten Johnsson , Nymö Norregård , 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-201 2005: F örsöksnummer: 305/04, ADB 07B523, skörd 2005
Försöksvärd: Fredrik Sassner , Sassarps Gård , 240 33 Löberöd
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-201 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan