Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-212 2005, Sort * behandling, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-212 2005: F örsöksnummer: Ma406/04, ADB 07B521, skörd 2005
Försöksvärd: Ingemar Persson , Stora Mörshögsgård, 26790 Bjuv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Blockbehandling tvåor,Stereo0,5l+0,4L Amistar 2/6
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212 2005: F örsöksnummer: LA-111-2004, ADB 07B519, skörd 2005
Försöksvärd: Mats Levin , Brearödsvägen 403, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-212 2005: F örsöksnummer: 316/04, ADB 07B520, skörd 2005
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-212 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan