Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-185 2005, N-gödsling till höstraps, med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS3-185 2005: F örsöksnummer: MC 810/04, ADB 03F004, skörd 2005
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, Hemmesdynge, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 27/8-04.
Gödslingstidpunkter:
Höst: 3/9-04.
Vår: 1) 29/3-05.
Vår: 2) 15/4-05.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-185 2005: F örsöksnummer: LA-103-2004, ADB 03F001, skörd 2005
Försöksvärd: Ingemar Henningsson , Bertilstorp 2103, 277 55 Brösarp
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 041109
  Försök till OS3-185 2005: F örsöksnummer: LB-250-2004, ADB 03F002, skörd 2005
Försöksvärd: Tosterups gård , Tosterup, 273 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Scannat fältkort
  Försök till OS3-185 2005: F örsöksnummer: 307/04, ADB 03F003, skörd 2005
Försöksvärd: Håkan Olsson , Kornheddinge 5 , 245 91 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS3-185 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan