Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS15-8420 2005, Fungicidbehandling i höstraps, med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS15-8420 2005: F örsöksnummer: MC 814/04, ADB 151288, skörd 2005
Försöksvärd: Gösta Christensson , Åkerslund, 231 91 Trelleborg. Försöket i Fuglie.
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 22/8-04.
Behandlingstidpunkter:
Se Sprutjournal.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Sprutjournal.
  Försök till OS15-8420 2005: F örsöksnummer: MC 815/04, ADB 151289, skörd 2005
Försöksvärd: Skabersjö Gods AB , Skabersjö, 233 92 Svedala
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 21/8-04.
Behandlingstidpunkter:
Se Sprutjournal.
  Karta Karta till försöket.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Övrigt Sprutjournal.
  Försök till OS15-8420 2005: F örsöksnummer: MB-311/04, ADB 151287, skörd 2005
Försöksvärd: Börje Gustavsson , Södra Sandby Maskinstation, Sandby 191 , 247 91 Södra Sandby
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta
  Övrigt Bahandlingsjournal
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS15-8420 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan