Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424 2005, Ogräsbekämpning i höstvete, örtogräs och åkerven, med 5 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges firmorna möjlighet att testa sina produkter och jämföra dessa med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen väljer ofta lågdosalternativ.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2424 2005: F örsöksnummer: 308/04, ADB 151293, skörd 2005
Försöksvärd: Christer Hansson , Skarhult , 241 93 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 20/9 Sort: Gnejs 179 kg/ha
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlings journal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424 2005: F örsöksnummer: Ma403/04, ADB 151292, skörd 2005
Försöksvärd: Barsebäcksföretagen AB , Barsebäcksgård, 24657 Barsebäck
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: 1:a sprutningen 13/10 dc13
2:a sprutningen 27/10 dc14
3:e sprutningen 298/4 dc31
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
  Försök till L5-2424 2005: F örsöksnummer: MC 821/04, ADB 151294, skörd 2005
Försöksvärd: Näsbyholms Godsförv. , Näsby gård, 274 94 Skurup. Försöket på Stjärneholm
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 18/9-04.
Behandlingstidpunkter:
Se Sprutjournal.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Övrigt Sprutjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424 2005: F örsöksnummer: LA-121-2004, ADB 151290, skörd 2005
Försöksvärd: Helgegården , Hushållningssällskapet i Kristianstad , Skeppaslövsvägen 258, 291 92 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh.tillfälle 1. 2004-10-11 stadie: DC 11,5-12
2. 2004-10-27 DC 13
3. 2005-04-15 DC 23-24
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 041109
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424 2005: F örsöksnummer: LA-122-2004, ADB 151291, skörd 2005
Försöksvärd: Johan Barnekow , Sinclairsholm , 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh.tillfälle 1. 2004-10-20 stadie: DC 11
2. 2004-11-02 DC 12-12,5
3. 2005-04-16 DC 22-23
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 041109
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-2424 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan