Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-401 2005, Vårkorn. Sort Behandling, med 6 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra nya med redan etablerade vårkornsorter. Halva försöket svampbehandlas för att få fram både sorternas mottaglighet för svampangrepp och deras avkastningspotential
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-401 2005: F örsöksnummer: MB-503-2005, ADB 07B580, skörd 2005
Försöksvärd: Esbjörn Larsson , Fatteslund 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-401 2005: F örsöksnummer: Ma-710/05, ADB 07B579, skörd 2005
Försöksvärd: Assar Andersson , Fjärestadboställe , Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-401 2005: F örsöksnummer: MC 971/05, ADB 07B581, skörd 2005
Försöksvärd: Hans Nilsson , Brunslöv, 242 97 Hörby
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 4/4-05.
Blockbehandling 2:or: 10/6-05; 0,6 Stereo + 0,3 Amistar.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-401 2005: F örsöksnummer: MC 972/05, ADB 07B582, skörd 2005
Försöksvärd: Göran Brynell , Västrabo, Maglarp, 231 93 Trelleborg. (Försöket på Åkerslätt, Håslöv.)
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 1/4-05.
Blockbehandling 2:or: 9/6-05; 0,6 Stereo + 0,3 Amistar.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-401 2005: F örsöksnummer: LC-401-2005, ADB 07B578, skörd 2005
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Gamla Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådatum:2005-04-01
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-401 2005: F örsöksnummer: LA-2-2005, ADB 07B576, skörd 2005
Försöksvärd: Åkessons Lantbruks AB , Ivetofta, 295 91 BROMÖLLA, 0456-27708, 0708-202791
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-401 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan