Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L3-8008 2005, Fastliggande försök med P och K, med 1 st. försök
Syftet med planen: Studera olika inverkan på markensbördighet
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-8008 2005: F örsöksnummer: M-701/43, ADB 03F078, skörd 2005
Försöksvärd: Trollenäs&Slättäng HB , Slättäng , 24193 Eslöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-8008 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan