Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-1010 2005, Svampsjukdomar i höstvete, med 5 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1010 2005: F örsöksnummer: MA721/05, ADB 151351, skörd 2005
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården , 26038 Kattarp
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Behandlingstidpunkter se behandlingsjournal
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1010 2005: F örsöksnummer: MB-529-05, ADB 151352, skörd 2005
Försöksvärd: Per Persson , Svarthjärup 245 61 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Grad. i A-rutor:
Ringa angrepp av svartpricksjuka 12/5
Grad. i A-rutor:
Ringa angrepp av svartpricksjuka 27/5
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1010 2005: F örsöksnummer: MC 976/05, ADB 151353, skörd 2005
Försöksvärd: Leonard Nyman , Nytofta, 274 54 Skivarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
DC 31-32; 17/5-05, DC 31.
DC 37-39; 26/5-05, DC 37.
DC 49-51; 2/6-05, DC 51.
OBS! Led N Prolinedos 0,2 l 2/6.
DC 55-59; 8/6-05, DC 59.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1010 2005: F örsöksnummer: LB-232-2005, ADB 151350, skörd 2005
Försöksvärd: Johan Nilsson , Ingelstad gods, 273 94 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Behandlat DC 31 050512
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1010 2005: F örsöksnummer: LA-56-2005, ADB 151349, skörd 2005
Försöksvärd: Mats Olin , Brommagårdsv. 106, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Besprutning enl Plan
2005-05-18 DC32
2005-05-28 DC37-39
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1010 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan