Försöken start | sök |

Alla: 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

Detaljerad redovisning för plan: L15-4010 2005, Svampsjukdomar i vårkorn, med 5 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4010 2005: F örsöksnummer: MB-532-05, ADB 151368, skörd 2005
Försöksvärd: Fredrik Jörgensen , Kronetorp 232 37 Arlöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Gradering i A-rutor 2/6
Ringa angrepp av kornets bladfläcksjuka.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4010 2005: F örsöksnummer: MA724/05, ADB 151367, skörd 2005
Försöksvärd: Lennart Persson , Vittskövle boställe , 26890 Svalöv
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer: Annabell korn Gradering i A-rutor : 7/6
Ringa angrepp av kornets bladfläcksjuka.
Måttliga angrepp av mjöldagg.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Övrigt Behandlingsjournal
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4010 2005: F örsöksnummer: LB-236-2005, ADB 151366, skörd 2005
Försöksvärd: Bo Cristiansson , Västergård 27656 Hammenhög
Försöksutförare: Österlen
Observationer:
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4010 2005: F örsöksnummer: LA-81-2005, ADB 151365, skörd 2005
Försöksvärd: Mats Levin , Brearödsvägen 403, 291 91 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Besprutning enl Plan 2005-06-08 DC 37
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verligt Fältkort av 060613
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4010 2005: F örsöksnummer: MC 980/05, ADB 151369, skörd 2005
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd 1/4-05.
Behandling; 9/6-05, DC 37.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4010 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan