Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-9000.2009, Ogräsförsök i majs, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-9000.2009: F örsöksnummer: LA-38-2009, ADB 151921, skörd 2009
Försöksvärd: Peter Paulsson , Sörby 1225, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 09-04-30
Behandling enligt plan: 09-05-20
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-9000.2009: F örsöksnummer: LA-39-2009, ADB 151922, skörd 2009
Försöksvärd: Håkan Svensson , Nygård Killegropsvägen 125, 297 91 Vittskövle
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 09-05-08
Behandling enligt plan: 09-05-19
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-9000.2009
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan