Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-711 2005, Matpotatis. Sort * N-gödsling, med 1 st. försök
Syftet med planen: Prova nya matpotatissorter med olika kvävegivor
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-711 2005: F örsöksnummer: LA-39-2005, ADB 07A233, skörd 2005
Försöksvärd: Erling Svensson , Nääs, PL. 2379, 281 97 Ballingslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 050602
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-711 2005
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan