Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-8000 2006, Ogräsbekämpning i höstraps., med 4 st. försök
Syftet med planen: Höstbehandling: Preparat-Dos-Tidpunkt.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-8000 2006: F örsöksnummer: MC 805/05, ADB 151428, skörd 2006
Försöksvärd: N O Anderssons Maskinstation , Östratorp 351, 231 78 Smygehamn
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 22/8-05. Sort: Oase.
Behandlingstidpunkter:
0-3 dag eft sådd: 24/8-05.
Hjärtbladst: 5/9-05, DC10.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L5-8000 2006: F örsöksnummer: LA-106-2005, ADB 151425, skörd 2006
Försöksvärd: Mauritz Pettersson , Ryttmästarv.116, 291 97 Gärds Köping
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh-tillfälle nr.1 050825 (2 dagar eftr. sådd)
nr.2 050905 DC 10-10,5
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 051010
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-8000 2006: F örsöksnummer: LB-248-2005, ADB 151426, skörd 2006
Försöksvärd: Birger Bernhoff , Gärsnäs Gård, 27296 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 05-08-29 Behandling 1: 05-08-31 Behandling 2: 05-09-05
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-8000 2006: F örsöksnummer: MB-311-05, ADB 151427, skörd 2006
Försöksvärd: Anders Andersson , Örja Byväg 261 51 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 23/8-2005
Behandlingstidpunkter:
0-3 dgr. efter sådd 26/8-2005
Hjärtbladstadiet 7/9-2005 DC 10
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L5-8000 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan