Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-185 2006, N-gödsling till höstraps., med 4 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra olika N-nivåer till höstraps. Jämförelsen görs vid två olika höstgödslingsnivåer.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS3-185 2006: F örsöksnummer: MC 840/05, ADB 03G004, skörd 2006
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 22/8-05. Sort: Oase.
Gödslingstidpunkter:
Höst vid sådd; 23/8-05.
Vår;
Tidigt 11/4-06.
Sent 26/4-06.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-185 2006: F örsöksnummer: LA-102-2005, ADB 03G001, skörd 2006
Försöksvärd: Hushållningssällskapet i Kristianstad , Box 9084, 291 09 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling vår tidigt enl. plan 060405
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 051010
  Försök till OS3-185 2006: F örsöksnummer: LB-244-2005, ADB 03G002, skörd 2006
Försöksvärd: Tosterups Gård , Tosterup 273 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 05-08-19 Gödslingar: Höst, 2005-08-18 Vår, tidigt: 2006-04-10
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Försök till OS3-185 2006: F örsöksnummer: MB-301/05, ADB 03G003, skörd 2006
Försöksvärd: Håkan Olsson , Kornheddinge 5 245 91 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 18/8-2005
Gödslingstidpunkter:
Höst vid sådd: 20/8-2005
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
<< SLUT OS3-185 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan