Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23 2006, Höstraps. Sortförsök., med 6 st. försök
Syftet med planen: Sortprovning-Linjesorter.
Kommentarer:
  Fältkort Sådd 17/8-2005
  Karta
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-23 2006: F örsöksnummer: MC 841/05, ADB 07A263, skörd 2006
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg. (Försöket på Bokenäs)
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 24/8-05.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-23 2006: F örsöksnummer: LA-101-258, ADB 07A258, skörd 2006
Försöksvärd: Naturbruksgymnasiet , Skolgatan 37, 291 73 Önnestad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 050901
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 051010
  Försök till OS7-23 2006: F örsöksnummer: LC-426-2005, ADB 07A260, skörd 2006
Försöksvärd: Mats Jansson , Ormastorpsgården, 265 90 Åstorp
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd: 050820
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt fältkort av 051010
  Försök till OS7-23 2006: F örsöksnummer: LB-246-2005, ADB 07A259, skörd 2006
Försöksvärd: Göran Mundt-Petersen , Gyllerups gård 276 40 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 05-08-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Försök till OS7-23 2006: F örsöksnummer: MB-302-2005, ADB 07A262, skörd 2006
Försöksvärd: Anders Andersson , Örja Byväg 261 51 Landskrona
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 23/8-2005
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Försök till OS7-23 2006: F örsöksnummer: MA-401-2005, ADB 07A261, skörd 2006
Försöksvärd: Göran Linden , Trulstorp 1, 245 92 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd 17/8-2005
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
<< SLUT OS7-23 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan