Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-214 2006, Höstraps. Sortblandningar., med 1 st. försök
Syftet med planen: Carousel-Banjo-Sortblandning.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-214 2006: F örsöksnummer: MC 842/05, ADB 07A250, skörd 2006
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg. (Försöket på Bokenäs)
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 24/8-05.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT OS7-214 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan