Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: VS/HS05-1 2006, Odlingsåtgärders inverkan på stärkelseskörden., med 4 st. försök
Syftet med planen: Sorter-Växtskydd-N-gödsling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till VS/HS05-1 2006: F örsöksnummer: MC 831/05, ADB 151431, skörd 2006
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg. (Försöket på Bokenäs)
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 13/9-05.
Planttäthet höst: 7/11-05 alla=100%.
N-gödsling vår;
DC 23-27; 11/4-06.
DC 30; 11/5-06.
Växtskydd behandlingstidpunkter:
DC 31-33; 26/5-06.
DC 51-55; 12/6-06.
  Fältkort Fältkort.
  Försöksplan Rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till VS/HS05-1 2006: F örsöksnummer: MC 832/05, ADB 151432, skörd 2006
Försöksvärd: Lennart Petrici , Ängslätt, St Beddinge, 231 98 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 15/9-05.
Planttät höst: 7/11-05 alla=100%.
Gödslingstidpunkter:
DC 23-27; 16/4-06.
DC 30; 11/5-06.
Växtskydd behandlingstidpunkter:
DC 31-33; 30/5-06.
DC 51-55; 12/6-06.
  Fältkort Fältkort.
  Försöksplan Rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till VS/HS05-1 2006: F örsöksnummer: LC-428-2005, ADB 151429, skörd 2006
Försöksvärd: Bengt Ekelund , Gamla Malmövägen 459, 262 92 Ängelholm
Försöksutförare: Ängelholm
Observationer: Sådd 050913
Gödsling tidpunkt nr1. 060425 DC 25
Gödsling tidpunkt nr2. 060425 DC 27
Svampbeh. tidpunkt nr1. 060526 DC 33-37
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 051010 med bilaga rutfördelning.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till VS/HS05-1 2006: F örsöksnummer: LB-253-2005, ADB 151430, skörd 2006
Försöksvärd: Nils-Erik Nilsson , Henriksfält, 270 21 Glemmingebro
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Försöket sått 05-09-14 FÖRSÖKET ÄR KASSERAT!
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Övrigt Rutfördelning
<< SLUT VS/HS05-1 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan