Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048 2006, Reducerad jordbearbetning, med 2 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra skördenivåer från konventionell jordbearbetning med dagens teknik för reducerad jordbearbetning
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L2-4048 2006: F örsöksnummer: M-320-1994, ADB 02G062, skörd 2006
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård , Borgeby slottsväg 13, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 23/8-05
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048 2006: F örsöksnummer: M-404-2003, ADB 026061, skörd 2006
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården 219, 260 38 Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
<< SLUT L2-4048 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan