Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2275 2006, Kväve till maltkorn., med 4 st. försök
Syftet med planen: Att bestämma optimal kvävegiva till maltkorn vid olika tillförselmetoder.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2275 2006: F örsöksnummer: LB-205-2006, ADB 03G095, skörd 2006
Försöksvärd: Karl-Axel Jönsson , Vranarp 1512, 272 93 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd:06-04-23 Gödsling: 06-04-23
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275 2006: F örsöksnummer: 511/06, ADB 03G096, skörd 2006
Försöksvärd: HS Malmöhus , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 3/5-06
Gödslingstillfällen: 3/5-06 vid sådd.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275 2006: F örsöksnummer: MC 930/06, ADB 03G097, skörd 2006
Försöksvärd: RO Jordbruks AB , Försöket i Slågarp, 231 94 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 5/5-06.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275 2006: F örsöksnummer: LA-7-2006, ADB 03G094, skörd 2006
Försöksvärd: Lars Lennartsson , Barumsvägen 114, 290 34 KRISTIANSTAD, 044-53063, 070-5553063
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 060612
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2275 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan