Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-610 2006, Sortförsök i ärter., med 3 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-610 2006: F örsöksnummer: 507/06, ADB 07B833, skörd 2006
Försöksvärd: Jan-Åke Andersson , Stehag
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 29/4-06
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610 2006: F örsöksnummer: MC 936/06, ADB 07B834, skörd 2006
Försöksvärd: Rydsgårds Gods AB , Rydsgårds Gård, 274 62 Rydsgård
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 25/4-06.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-610 2006: F örsöksnummer: LA-4-2006, ADB 07B832, skörd 2006
Försöksvärd: Br. Hellberg , Västerångsvägen 106, 297 95 DEGEBERGA, 044-351038, 0708-351138
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 060612
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-610 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan