Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-1050 2006, Tidpunktens betydelse för behandlingseffekten i höstvete., med 3 st. försök
Syftet med planen: Jämföra effekten av olika fungicider, doser och spruttidpunkter.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-1050 2006: F örsöksnummer: 550/06, ADB 151489, skörd 2006
Försöksvärd: Trollenäs-Slättäng HB , 241 92 Eslöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: Bekämpningstillfällen: 17/5-06 DC 30-31 Led: B och F.
30/5-06 DC 37 Led C-E, G-J.
9/6-06 DC 47 Led: B och F. 16/6-06 DC 57-59. Led C-E, G-J.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050 2006: F örsöksnummer: MC 943/06, ADB 151490, skörd 2006
Försöksvärd: Nils Lundberg , Tingaröds bost. 274 54 Skivarp. Försöket på Nytofta
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Behandlingstidpunkter:
Tidpunkt 31-32 och 37-39; 29/5-06, DC 37.
Led J, 0,4 Proline+0,125 Comet 29/5-06. DC 47-51; 12/6-06, DC 51.
DC 55-59; 18/6-06, DC 61.
Led J, 0,2 Proline 18/6-06.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-1050 2006: F örsöksnummer: LB-228-2006, ADB 151488, skörd 2006
Försöksvärd: Håkan Arvidsson , Ö-Herrestad boställe, 270 53 Gärsnäs
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sort: Tulsa Beh.tilfällen: 1:06-05-27 2:06-06-02
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-1050 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan