Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-0014 2006, Avloppsslam - effekt på gröda och jord, med 2 st. försök
Syftet med planen: Långliggande försök med rötslam och mineralgödselmedel för bestämning av skördeeffekter, upptagning i grödan av näringsämnen och anrikning i marken av tungmetaller.
Kommentarer:
  Försök till L3-0014 2006: F örsöksnummer: 317/81, ADB 03G101, skörd 2006
Försöksvärd: Svenstorps Gods , Igelösa Gård , Lund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: Gödslingstillfällen:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-0014 2006: F örsöksnummer: 318/81, ADB 03G102, skörd 2006
Försöksvärd: Peter Bager , Petersborg , 230 42 Tygelsjö
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 27/9-05
Uppkomst: 11/10-05
Gödslingstillfällen:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-0014 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan