Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-301.2006, Sortförsök i vårvete. , med 3 st. försök
Syftet med planen: Sort * Behandling.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-301.2006: F örsöksnummer: MC 932/06, ADB 07B816, skörd 2006
Försöksvärd: AB Jordberga Gård , Jordberga, 231 99 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 23/4-06.
Blockbehandling i 2:or.
0,5 Tilt Top 30/5-06.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-301.2006: F örsöksnummer: 504/06, ADB 07B818, skörd 2006
Försöksvärd: Per Persson , Svarthjärup
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 26/4-06
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L7-301.2006: F örsöksnummer: LA-2-2006, ADB 07B817, skörd 2006
Försöksvärd: Br. Jönsson , Eskilstorps Gård, 297 91 VITTSKÖVLE
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 060612
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-301.2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan