Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4010 2006, Bekämpning av svampsjukdomar i vårkorn., med 3 st. försök
Syftet med planen: Jämföra effekten av olika fungicider och doser.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4010 2006: F örsöksnummer: LB-243-2006, ADB 151494, skörd 2006
Försöksvärd: Per-Erik Helgesson , Eriksfält, 276 40 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sort: Sebastian
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4010 2006: F örsöksnummer: MC 945/06, ADB 151496, skörd 2006
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, Hemmesdynge, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 25/4-06.
Behandling:
20/6-06, DC 39.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4010 2006: F örsöksnummer: 560/06, ADB 151495, skörd 2006
Försöksvärd: Borgeby Gård ,
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: Behandlingstillfällen: 19/6-06 DC 37.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
<< SLUT L15-4010 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan