Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-4110 2006, Bekämpning av åkertistel i vårsäd , med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L5-4110 2006: F örsöksnummer: LA-51-2006, ADB HL3016, skörd 2006
Försöksvärd: Lennart Nilsson , Åraslövsgården Fjälkingevägen 107 219 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh.tillfälle nr.1 & 2 060602 DC 25
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 060509
  Försök till L5-4110 2006: F örsöksnummer: 571/06, ADB HL3017, skörd 2006
Försöksvärd: Sven Andersson , Söderto
Försöksutförare: Borgeby
Observationer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
<< SLUT L5-4110 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan