Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-5010, Bekämpning av rost i havre, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L15-5010: F örsöksnummer: 572/06, ADB 151498, skörd 2006
Försöksvärd: Svedberga Lantbruks AB ,
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: Behandlingstillfällen: 21/6-06 DC 54.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-5010: F örsöksnummer: LA-99-2006, ADB 151497, skörd 2006
Försöksvärd: Peter Paulsson , Sörby 1225, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh. enl. plan: 060630 DC51-55
  Karta Karta till Försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-5010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan