Försöken start | sök |

Alla: 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L7-711 2006, Sortförsök i matpotatis, med 1 st. försök
Syftet med planen: Sort * Kvävegödsling
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L7-711 2006: F örsöksnummer: LA-30-2006, ADB 07A310, skörd 2006
Försöksvärd: Erling Svensson , Nääs PL 2379, 281 97 Ballingslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Verkligt Fältkort av 060818
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L7-711 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan