Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-703 2006, Sortförsök i majs, med 2 st. försök
Syftet med planen: Prova nya majssorter
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-703 2006: F örsöksnummer: LA-35-2006, ADB HL2088, skörd 2006
Försöksvärd: Karsholms Lantbruk AB , Karsholmsv. 110, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Försök till L6-703 2006: F örsöksnummer: LA-36-2006, ADB HL2089, skörd 2006
Försöksvärd: Trolle-Ljungby AB , 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
<< SLUT L6-703 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan