Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-4427 2006, Vallfröblandningar i intensiva slåttersystem, med 1 st. försök
Syftet med planen: Prova kombinationer av vallarter
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-4427 2006: F örsöksnummer: LA-32-2003 vallår3, ADB 062875, skörd 2006
Försöksvärd: Peter Paulsson , Sörby 1225, 288 90 Vinslöv
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Vallår 3
Endast en skörd 2006
Försöket är avslutat
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L6-4427 2006
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan