Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2500, Stubbearbetning och Roundup Bio mot kvickrot, med 1 st. försök
Syftet med planen: Flerårigt försök i syfte att undersöka effekten av olika stubbearbetningar i jämförelse med Roundupbehandling
Kommentarer:
  Karta Karta till försöket.
  Försök till L5-2500: F örsöksnummer: 417/99, ADB HM0865, skörd 2002
Försöksvärd: G Svensson , Ormastorp, Vallåkra
Försöksutförare: Ormastorp
Observationer:
  Mätning (gradering, skörd etc.) Ogräsräkning 25 juni 2002
  Övrigt Kvickrotsförekomst i led A den 16 aug 2002.
  Övrigt Kvickrotsförekomst i led B den 16 aug 2002. Detta led (och led C)har inte bekämpats mot kvickrot efter hösten 1999.
  Övrigt Kvickrotsförekomst i led C den 16 aug 2002. Detta led (och led B)har inte bekämpats mot kvickrot efter hösten 1999.
  Övrigt Kvickrotsförekomst i led D den 16 aug 2002.
  Övrigt Kvickrotsförekomst i led E den 16 aug 2002.
<< SLUT L5-2500
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan