Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS7-23.2007, Sortförsök i höstraps. Linjesorter., med 4 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS7-23.2007: F örsöksnummer: MC-871/06, ADB 07A334, skörd 2007
Försöksvärd: Ebbe Persson , Egonsborg, 231 93 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 6/9-06.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS7-23.2007: F örsöksnummer: MB-302/06, ADB 07A333, skörd 2007
Försöksvärd: Hans-Åke Åkesson , Gamlegård , Vallåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 8/9-06
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Försök till OS7-23.2007: F örsöksnummer: LA-121-2006, ADB 07A331, skörd 2007
Försöksvärd: Hushållningssällskapet i Kristianstad , Helgegården Skepparslövsv. 258 291 92 KRISTIANSTAD 044-229919
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Sådd: 060902
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061010
  Karta Karta till försöket
  Försök till OS7-23.2007: F örsöksnummer: LB-249-2006, ADB 07A332, skörd 2007
Försöksvärd: Anders Ohlsson , Fröslövs Boställe , 276 46 Löderup
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 06-08-28
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
<< SLUT OS7-23.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan