Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS3-185.2007, N-gödsling till höstraps., med 4 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra olika N-nivåer till höstraps.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till OS3-185.2007: F örsöksnummer: MC-870/06, ADB 03H004, skörd 2007
Försöksvärd: Jeppa Olanders , Kronoslätt, Hemmesdynge, 231 97 Klagstorp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd: 26/8-06.
Försöksgödsling enl plan:
Höst;
28/8-06.
Vår;
Tidp 1; 15/3-07.
Tidp 2; 11/4-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Försök till OS3-185.2007: F örsöksnummer: MB-301/06, ADB 03H003, skörd 2007
Försöksvärd: Christian Radby , Raby Gård , 244 94 Furulund
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 9/9-06.
Gödsling enligt plan:Höst vid sådd 9/9-06.
Försöksgödsling: 9/9-06, 14/3-07 och 5/4-07.
Kalksalpetermätn. 5/4-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Försök till OS3-185.2007: F örsöksnummer: LA-124-2006, ADB 03H001, skörd 2007
Försöksvärd: Ingemar Henningsson , Bertilstorp 2103, 277 55 Brösarp
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Gödsling enligt plan.
Nr.1: 060824 A-M
Nr.2: 070314 A-M
Nr.3: 070404 D-G,J-M
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061010
  Karta Karta till försöket
  Försök till OS3-185.2007: F örsöksnummer: LB-248-2006, ADB 03H002, skörd 2007
Försöksvärd: Tosterups Gård AB , Tosterup, 273 91 Tomelilla
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd+höstgödsling 06-08-16
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
<< SLUT OS3-185.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan