Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L2-4048 2007, Reducerad jordbearbetning, med 2 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till L2-4048 2007: F örsöksnummer: MB-404/03, ADB 02H061, skörd 2007
Försöksvärd: Nils Gustav Nilsson , Planagården , Kattarp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 14/9-06.
Ogräsräkning 23/5-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L2-4048 2007: F örsöksnummer: MB-320/94, ADB 02H062, skörd 2007
Försöksvärd: Hushållningssällskapet , Borgeby Gård , 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 21/9-06.
Ogräsräkning 21/5-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L2-4048 2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan