Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L5-2424.2007, Ögräsbekämpning i höstvete; örtogräs + åkerven., med 4 st. försök
Syftet med planen: Sponsorförsök. Här ges företagen möjlighet att testa sina produkter och jämföra med konkurrenternas alternativ. Skåneförsöken och Växtskyddscentralen testar ofta något lågdos-alternativ.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L5-2424.2007: F örsöksnummer: MB-322/06, ADB 151604, skörd 2007
Försöksvärd: Barsebäcks Gods , 246 57 Barsebäck
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 14/9-06.
Behandling 1-2 blad: 13/10-06.
Behandling 2-3 blad: DC 13-14 1/11-06.
Behandling: DC 27 12/4-07. Behovsanp. led U 23/4-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket
  Försök till L5-2424.2007: F örsöksnummer: LA-135-2006, ADB 151602, skörd 2007
Försöksvärd: Hushållningssällskapet i Kristianstad , Helgegården Skepparslövsv. 258 291 92 KRISTIANSTAD 044-229919
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh. enl. plan:
Nr.1: 061010 DC 12
Nr.2: 061018 DC 13
Nr.3: 070412 DC 21-23
Nr.4: 070423 LED U DC 30
  Fältkort Verlkigt Fältkort av 061012
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2007: F örsöksnummer: LA-136-2006, ADB 151603, skörd 2007
Försöksvärd: Mats Olin , Brommagårdsvägen 106, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer: Beh. enl. plan:
Nr.1 : 061010 DC12
Nr.2 : 061018 DC13,1
Nr.3 : 070412 DC23-24
Nr.4 : 070423 LED U DC31
  Fältkort Verkligt Fältkort av 061012
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L5-2424.2007: F örsöksnummer: MC 825/06, ADB 151605, skörd 2007
Försöksvärd: Ågel Förvaltnings AB , Ågerups Säteri, 270 35 Blentarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: OBS! Försöket på Elsagården.
Sådd: 26/9-06.
Behandlingstidpunkter:
Höst:
1-2 blad; 16/10-06, DC 12.
2-3 blad; 30/10-06, DC 13.

Försöket kassarat pga av utvintring!
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
<< SLUT L5-2424.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan