Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: LM3-2263, Adsorption och fixering av ammonium i lerjord, med 2 st. försök
Syftet med planen: Att se olika jordarters kaliumfixerande kapacitet
Kommentarer:
  Karta Karta till försöket
  Försök till LM3-2263: F örsöksnummer: 326/06, ADB 03H021, skörd 2007
Försöksvärd: Hans Laxmar , Laxmans Åkarp, 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: OBS! Försöket ligger på Trolleberg.
Kalium tillfört i B 2/3-2007.
Kväve tillfört i 1,2 och 3. 120 kg/ha. 18/4-07.
  Fältkort Fältkort till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till LM3-2263: F örsöksnummer: 325/06, ADB 03H020, skörd 2007
Försöksvärd: Magnus Vigre , Reslöv 26, 240 30 Marieholm
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd:31/3-07.
OBS! Försöket ligger i Teckomatorp.
Kalium tillfört i B den 8/12-2006.
Kväve i 1,2 och 3. 120 kg N/ha. 18/4-2007.
  Fältkort Fältkort till försöket
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT LM3-2263
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan