Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-4410.2007, Odling av maltkorn., med 4 st. försök
Syftet med planen: Fyra faktorers inverkan på kvalitén.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L15-4410.2007: F örsöksnummer: LB-203-2007, ADB 151609, skörd 2007
Försöksvärd: Bo-Walde Jönsson , Holmåkra Gård, 276 37 Borrby
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 07-03-27 OBS: Försöket kasserat pga. för tidig sådd.(Dålig uppkomst i traktorspår)
  Fältkort Fältkort
  Karta Kata till försöket
  Försök till L15-4410.2007: F örsöksnummer: MB-508-2007, ADB 151610, skörd 2007
Försöksvärd: Lars-Åke Bengtsson , St. Uppåkra 6 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 29/3-07.(Kombisått)
Beh 1. 30/5-07 DC 37. Led B, E-K, N-R.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4410.2007: F örsöksnummer: MC 977/07, ADB 151611, skörd 2007
Försöksvärd: Andrs Nilsson , Fuglie, 231 62 Trelleborg
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling 28/3-07.
Växtskydd:
DC 37; 31/5-07, DC 39.
DC 55-59; 8/6-07, DC 57.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L15-4410.2007: F örsöksnummer: MC 978/07, ADB 151612, skörd 2007
Försöksvärd: Hans-Göran Hansson , Lindbyholm, 274 93 Skurup
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 3/4-07.
Växtskydd:
DC 37; 4/6-07, DC 37.
DC 55-59; 13/6-07, DC61.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-4410.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan