Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-2275.2007, Kväve till maltkorn., med 5 st. försök
Syftet med planen: Att bestämma optimal kvävegiva till maltkorn vid olika tillförselmetoder.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L3-2275.2007: F örsöksnummer: M-501-2007, ADB 03H088, skörd 2007
Försöksvärd: Hans Laxmar , Laxmans åkarp 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd. 2 april
Försöksgödsling enligt plan 2 april.
Kalksalpetermätn. 30/5. Led A-G.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275.2007: F örsöksnummer: MC 970/07, ADB 03H089, skörd 2007
Försöksvärd: Lennart Larsson , Linelund, N Åby, 231 72 Anderslöv
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 27/3-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275.2007: F örsöksnummer: MC 971/07, ADB 03H090, skörd 2007
Försöksvärd: Ågel Förvaltnings AB , Ågerup, 270 35 Blentarp
Försöksutförare: Tofthög
Observationer: Sådd och gödsling: 2/4-07.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Karta Karta till försöket.
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275.2007: F örsöksnummer: LA-3-2007, ADB 03H086, skörd 2007
Försöksvärd: Lars Lennartsson , Barumsvägen 114, 290 34 FJÄLKINGE
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Försöksplan Verkligt Fältkort av 070416
  Karta Karta till Försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
  Försök till L3-2275.2007: F örsöksnummer: LB-204-2007, ADB 03H087, skörd 2007
Försöksvärd: Karl-Axel Jönsson , Vranarp 1512, 272 93 Tommarp
Försöksutförare: Österlen
Observationer: Sådd: 07-04-06
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L3-2275.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan