Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L3-9010, Fånggröda till höstvete, med 1 st. försök
Syftet med planen: Att jämföra etablering av fånggrödor,vid olika såtidpunkter före och efter skörd av höstvete.Efterverkanseffekten mäts genom odling året efter av korn.
Kommentarer:
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
  Försök till L3-9010: F örsöksnummer: M-521-2007, ADB 03H146, skörd 2007
Försöksvärd: Dan Molin , HS-Malmöhus , Borgeby Gård 237 91 Bjärred
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd höstvete 13/10-07.
Sådd fånggröda 3/4-07. Led B och C.
  Karta Karta till försöket
  Fältkort Fältkort med rutfördelning.
<< SLUT L3-9010
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan