Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: M3-3095, Fosfor och kaliumtillförsel på kalkhaltiga jordar., med 1 st. försök
Syftet med planen: 3 försök per år läggs på kalkrika jordar då indikationer finns på att både fosfor o kaliumförsörjning försämras vid höga kalknivåer i marken.
Kommentarer: Sådd: 30 mars
Försöksgödsling enligt plan 30 mars
  Försök till M3-3095: F örsöksnummer: 513-2007, ADB 03H114, skörd 2007
Försöksvärd: Staffan Dromberg , St.Uppåkra 245 93 Staffanstorp
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Sådd: 30 mars
Försöksgödsling enligt plan 30 mars.
  Fältkort Fältkort
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT M3-3095
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan