Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L2-4142 2007, Såteknik-jordbearbetning-radavstånd i majs, med 1 st. försök
Syftet med planen: Att undersöka effekten av olika metoder för att etablera majs under olika förhållandet i landet
Kommentarer: Övrigt: se bifogat PM
.
  Försöksplan PM
  Försök till L2-4142 2007: F örsöksnummer: LA-22-2007, ADB 02H105, skörd 2007
Försöksvärd: Trolleljungby AB , Trolleljungby, 290 34 Fjölkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070514
  Karta Karta till Försöket
<< SLUT L2-4142 2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan