Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L6-703 2007, Sortförsök i majs, med 2 st. försök
Syftet med planen: Provning av sorter till majsensilage.
Kommentarer:
  Rapport Sammanställning och rapport.
  Försök till L6-703 2007: F örsöksnummer: LA-46-2007, ADB HL3072, skörd 2007
Försöksvärd: Karsholms Lantbruks AB , Karsholmsvägen 110, 291 94 Kristianstad
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070514
  Karta Karta till Försöket
  Försök till L6-703 2007: F örsöksnummer: LA-47-2007, ADB HL3073, skörd 2007
Försöksvärd: Trolle Ljungby AB , Trolle Ljungby, 290 34 Fjälkinge
Försöksutförare: Kristianstad
Observationer:
  Fältkort Verkligt Fältkort av 070514
  Karta Karta till Försöket
<< SLUT L6-703 2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan