Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: OS6-1055, Stråförkortning Timotejfrövall, med 1 st. försök
Syftet med planen:
Kommentarer:
  Försök till OS6-1055: F örsöksnummer: MB-542-2007, ADB 061596, skörd 2007
Försöksvärd: Tore Svensson , Storegård , 268 90 Svalöv
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Beh. datum: 3/5-07 DC 30-31. Led C-F.
22/5-07 DC 37. Led G och H.
  Fältkort Fältkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
<< SLUT OS6-1055
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan