Försöken start | sök |

Alla: 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002

Detaljerad redovisning för plan: L15-5010.2007, Strategiförsöksplan i havre, med 1 st. försök
Syftet med planen: Försöksplanen ska finna tekniska och ekonomiskt lönsamma behandlingar mot svampsjukdomar i havre
Kommentarer:
  Försök till L15-5010.2007: F örsöksnummer: 541-2007, ADB 151695, skörd 2007
Försöksvärd: Svedberga Lantbruks AB , Svedberga Gård, 260 35 Ödåkra
Försöksutförare: Borgeby
Observationer: Bekämpning DC 39: 28/5-07 i DC 39
Bekämpning DC 63-65: 11/6-07 i DC 65
  Försöksplan Fälkort med rutfördelning
  Karta Karta till försöket
  Mätning (gradering, skörd etc.) Skörderesultat från FFE
<< SLUT L15-5010.2007
Upp till toppen av sidan ©  Hushållningssällskapet Skåne 010-47 62 000
Webbproduktion Hans Jonsson och Bo Thysell 0708-232600
Upp till toppen av sidan